Sita papiernicze
Rodzaj użytego splotu:
Nr sita Nominalna średnica drutu Materiał
  Osnowy [mm] Wątki [mm]  
16 0,28 0,30 DRUT-BRĄZ CYNOWY
18 0,25 0,28  
20 0,24 0,28  
22 0,24 0,26  
24 0,20 0,25 DRUT-CHROMONIKIEL
26 0,24 0,26  
28 0,22 0,24  
30 0,20 0,22