Sita tkane bezoczkowe mieszane do lutowania węglików spiekanych
Rodzaj użytego splotu:
Nr sita Nominalna średnica drutu Materiał
  Osnowy [mm] Wątka [mm] Osnowy Wątka
10 0,20 0,20
Drut stalowy niskowęglowy ocynkowany
 
Drut miedziany